top of page

Mom, I am gonna love you forever and ever!

Am ales cele mai dragi cadre și le-am salvat și aici, și în suflet. Daia și Arthur - mamă și fiu - un duo mai minunat, nici că nu se putea. ☀️

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page